Polityka prywatności i plików cookies

Drogi Użytkowniku!
 

Troszczymy się o Twoją prywatność i bezpieczeństwo danych, dlatego też stworzyliśmy niniejszą politykę prywatności i plików cookies, która opisuje zasady postępowania z Twoimi danymi osobowymi, wykorzystywania plików cookies oraz innych technologii w ramach strony internetowej www.kr-bconsulting.com.

Administratorem strony jest KRB CONSULTING Katarzyna Rudzka-Będzińska NIP: 888-282-20-23 REGON 389393328, a skontaktować się z administratorami możesz pod adresem e-mail: info@kr-bconsulting.com.

Definicje

Na potrzeby Naszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

Administrator: Katarzyna Rudzka-Będzińska, właściciel firmy KRB CONSULTING Katarzyna Rudzka-Będzińska

Strona: strona internetowa dostępna pod adresem www.kr-bconsulting.com

Użytkownik: każdy podmiot, który korzysta ze Strony.

Przepisy prawa o ochronie danych osobowych

Polityka Prywatności odnosi się do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ((Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) – zwane inaczej „RODO” ( stosowane od 25.05.2018 r. wraz z nowymi przepisami krajowymi).

Dane osobowe

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika przez Administratorów jest art. 6 ust. 1 lit. f, czyli prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora lub stronę trzecią, nie naruszający interesów oraz podstawowych praw i wolności osób.

Administrator przetwarza następujące dane kontaktowe:

– w zakresie newslettera: imię i nazwisko, nazwa firmy, adres e-mail, adres IP.

– “polubienie” profilu Strony w sieci społecznościowej: imię, nazwisko lub wybrany przez Użytkownika nick oraz wizerunek w postaci aktualnego zdjęcia profilowego.

Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych danych osobowych oraz nieudostępniania przekazanych danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.

Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:

– prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

– prawo do przenoszenia danych,

– prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,

– prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratorów.

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

– UAB MailerLite z diedzibą w Paupio st. 46, LT-11341 Vilnius, Litwa w celu przechowywania danych osobowych i wysyłki newslettera

– Google LLC – w celu korzystania z usług Google, w tym poczty e-mail funkcjonującej w oparciu o serwery Google

–  Atthost – Grupa DKS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, Plac Solny 14 lok. 3, 50-062 Wrocław w zakresie hostingu Strony. Firma Atthost nie ma jednak bezpośredniego dostępu do danych osobowych, umieszczonych w bazie mailingowej UAB “Mailerite” .

Okres przechowywania danych osobowych

Okres powiązany jest z celami i podstawami przetwarzania. Administrator będzie przetwarzać dane Użytkownika do czasu cofnięcia zgody lub do czasu wyrażenia sprzeciwu. Informacje wynikające plików cookies będą przechowywane w przeglądarce urządzenia Użytkownika końcowego do czasu skasowania ich przez Użytkownika, korzystając z ustawień przeglądarki internetowej. Wszelkie dane jakie zostały przekazane Administratorom za pomocą poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego będą przechowywane przez 10 lat. Dane jakie są gromadzone przez usługę newslettera lub usługę informowania o nowościach na stronie lub korzystania z profili społecznościowych Strony będą przechowywane do momentu, kiedy osobiście Użytkownik nie zrezygnuje z tych usług poprzez “wypisanie się” lub do czasu do kiedy będzie prowadzona Strona.

Pliki Cookies

Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratorów.

Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.

Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratorów, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

Za pliki Cookie tworzone przez narzędzia podmiotów trzecich Administrator nie ponosi odpowiedzialności i nie ma na nie żadnego wpływu.

Inne technologie

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:

– kod śledzenia Google Analytics – w celu analizy statystyk Strony

– narzędzia społecznościowe – wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook, Twitter, LinkedIn.

Logi serwera

Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.

Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.

Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

W celu ochrony danych strona posiada certyfikat SSL (https).

reCAPTCHA v3

Jednocześnie informujemy, że dla bezpieczeństwa na naszej witrynie stosujemy usługę reCAPTCHA v3, która podlega Polityce prywatności i Warunkom korzystania z usług Google.

Zmiany w polityce

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce, co może wynikać z potrzeby dostosowania do zmian w przepisach prawa, obowiązujących standardów prywatności lub rozszerzenia naszej oferty. W związku z tym o wszelkich zmianach Administrator będzie informować Użytkowników stosownym komunikatem na Stronie.